en

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Od 2007- obecnie stała praca w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie w ramach edukacji artystycznej przy tworzeniu kierunków artystycznych

2011- obecnie Kierownik kierunku Grafika, SAN

2014–obecnie Kierownik Katedry Grafiki Projektowej i Intermediów

2010- obecnie Kierownik Pracowni Malarstwa, SAN 2010- obecnie Kierownik Pracowni Rysunku, SAN

2007–2010 Asystent, SAN, Warszawa

2000-2005 Wykładowca prowadzenie Pracowni „Projektowanie i Kompozycja”, Aktywne Studium Plastyczne Technik Teatralno Telewizyjnych, Warszawa

1998-2010 Kreator pracowni Leo May - Jedwab w formach i kolorach, Warszawa

1996-1998 Grafik designer: projektowanie spotów reklamowych i opieka artystyczna nad ich realizacją dla potrzeb TVP, Agencja Reklamowa Render, Warszawa 1995-1996 Grafik DTP, konsultant ds. graficznych, „Studio 806” Agencja Reklamowa w Gdańsku