en

EDUKACJA

2014.06,17 Profesor Nadzwyczajny Społeczna Akademia Nauk

2014.01.22 Doktor habilitowany sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe. „Autorskie rozwinięcie środków formalnych w malarstwie bezgruntowym na jedwabiu”. Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi

2010 Doktor sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki projektowe „Kontekst między tkaniną, a przestrzenią będący poszukiwaniem relacji pomiędzy różnicami, w celu odnajdywania niewidzialnych granic”, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, promotor prof. Elżbieta Kędzia

2004 Magister sztuki na kierunku malarstwo, w zakresie malarstwo na tkaninie, z wynikiem celującym, Wyższa Szkoła Sztuki Stosowanej, Poznań, promotor prof. Wojciech Sadley

2002 Licencjat sztuki na kierunku malarstwo, w zakresie malarstwo na tkaninie, Wyższa Szkoła Sztuki Stosowanej, Poznań, promotor prof. Wojciech Sadley

1990 Matura, dyplom z metaloplastyki i projektowania graficznego, specjalizacja: formy użytkowe, Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych, Gdynia-Orłowo

Uzupełniające studia i szkolenia podyplomowe

2007- 2010 Absolutorium Magisterskie, Wydział Orientalistyki, Studium Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski

2005 Kurs Kwalifikacyjny Uprawnień Pedagogicznych, ASP Poznań.