en

KATALOGI

Entropia

ENTROPIA ABSTRAKCJI

2013

Cyt.: „Według … Hedwig Conrad-Martius kolor służy identyfikowaniu samej esencji bytu i tylko pośrednio odnosi się do opisu jego cech zewnętrznych. Tą tezę można śmiało przypisać postawom reprezentowanym przez takich artystów jak :Wasilij Kandynsky, Henri Matisse, Jackson Pollock, Mark Rothke, Cy Twombly – ulubieńcy Dory Hary ,jak i bezpośrednio do niej samej. I pomimo odmienności w interpretowaniu cech i zachowania poszczególnych barw warto przytoczyć w tym miejscu słowa współczesnego psychofizjologa zajmującego się percepcją barw, Fabera Birrena, który stwierdził, że :„Doznanie koloru nie jest kwestią prostej reakcji na energię świetlną. Z punktu widzenia psychologii, barwy nie są tylko właściwościami świetlnymi obiektów ani ich radiacji lecz zawierają treści świadomości w połączeniu z treściami wizualnymi.”
Tego rodzaju opinia jest dobrym punktem wyjścia do spojrzenia na twórczość oryginalnej artystki malującej od prawie dwudziestu lat abstrakcyjne obrazy na jedwabiu Dory Hary. Jest ona prawdziwą mistrzynią uwalniania energii barw poprzez tworzone przez siebie artefakty. …Jej doświadczenia malarskie daleko wykraczają poza przeciętną. Wybór tej rzadko uprawianej w Polsce techniki powoduje, że jej sztukę sytuować należy w szerokim obszarze działań artystycznych , w którym znalazły się doświadczenia związane zarówno z malarstwem jak i tkaniną artystyczną, instalacją, rzeźbą, teatrem, performance. Spoglądając na imponującą , przebogatą w różnorodne doświadczenia biografię artystyczną Dory Hary ma się pewność iż obcuje się z artystką dużego formatu, stale poszukującą nowych środków wyrazu, nie stroniącą od ryzyka, odważną ,żywiołową , nieustannie zapracowaną , stale podróżującą w poszukiwaniu nowych krajobrazów, ludzi, przeżyć. Dora Hara jawi mi się jako wielki transatlantyk płynący po niezmierzonym oceanie sztuki tej nowej i tej dawnej ,której napędem jest wielka zachłanność na życie i doznania związane z jego świadomym przeżywaniem.

Malarstwo złożone z czystej energii barw to w jej wydaniu idealne połączenie wyrażania różnych aspektów świadomości : ruchu ciała, pamięci oka i wolności umysłu. Nic mocniej niż kolor nie wpływa na emocje patrzącego, a otwierając poprzez jego zapis w otwartych, zaledwie sugerowanych kształtach drogę do komunikacji z drugim człowiekiem pomaga złamać bariery kulturowe, językowe, estetyczne. Oswoić i zredefiniować przestrzeń. Podzielić się pamięcią odległych miejsc, przybliżyć emocje towarzyszące autentycznej kontemplacji piękna dostrzeganego w świecie. W czasach gdy kształty (i barwy) są tak silnie zmanipulowane przez techniki cyfrowe tym bardziej należy docenić wysiłki tej artystki odznaczającej się niebywałą wprost wrażliwości i pamięcią barw zaobserwowanych w naturze. Autentyczność przeżyć jako wartość dodana do wartości estetycznej i formalnej … .”


Cyt.:”… wykonane z wirtuozerią mistrza w technice nad wyraz wymagającej. Lawowane, zapełniane i nawarstwiane koła artystka uzupełnia, dodaje, odejmuje, pomnaża i potęguje, odkrywa w nich sytuacje, prowokuje widza do odczuwania koloru i światła. Bywa, że koła stają się obiektem kontemplacji… . Wielość, zdyscyplinowanie geometryczne, czy multiplikacje obrazujące tym samym to samo są minimalistyczno-konceptualnym modułem, klockiem puzzle, którego prostotę artystka przeobraża w zestaw kolorów wirujących w przestrzeni malarskiej jedwabiu. W każdej grze prowadzonej z grą o czytelnych regułach jest coś, co narkotyzuje umysł i wolę, nie pozwala zaprzestać – tym bardziej wtedy, gdy odnosi się wrażenie, iż nie widać jej końca. Jak w układance, której pole wydaje się nieograniczone.
Atutem malarstwa jest iluzja w 3D, wibracja form – im dłużej patrzymy, tym więcej widzimy (można odnieść do podręcznikowych definicji z psychofizjologii widzenia), ale mamy wrażenie, że poza techniką, która nie czyni dzieła, jest coś bardzo wyjątkowego – emocjonalne i bardzo szczere opisanie własnego świata artystki poprzez środki wyrazu artystycznego tożsame z temperamentem autorki. . Nasyca swe prace dbałością o detal o wyrafinowanie kompozycji. Zaskakuje nas skalą prac posiadających swą wewnętrzną przestrzeń, z których przebija wyjątkowy optymizm, szczerość wyrażania uczuć i emocji interpretowanych przez kolor. Minimalistyczne formy koła dzięki wyjątkowej wrażliwości nabrały bardzo niepowtarzalnego i wyjątkowego charakteru w swej dwoistości istnienia − malarstwa i tkaniny artystycznej.
Koło jest rezultatem wibrującej przestrzeni, gdzie „ punkt zakreśla okrąg”. Wyobraźnia i wiedza wyznaczają obszary kontekstu każdego dzieła. Pozwolę sobie na porównanie dwóch pozornie różnych prac, oczywiście z wyłączeniem skali, formatu, odejmując i dodając przestrzeń: Look at the Sun(2012) Dory Hary oraz instalacji The Weather Project (Tate Modern, Londyn 2003, Art. Now, vol 2, Taschen) Olafur Eliasson –„Odnosisz się do przestrzeni, widzisz ją, idziesz wewnątrz niej lub coś w niej robisz, a przestrzeń, z uwagi na swoją manifestującą się ideologię, ma zdolność pokazania ci, że jesteś wewnątrz niej”. Tak rozumiem i odczuwam malarstwo Dory Hara.

dr hab. Sławomira Chorążyczewska prof. ndzw. UAP, cyt. „ Punkt zakreśla krąg” krytyk sztuki Jolanta Ciesielska, artykuł. pt. „Zmysłowość kontra strategia” 2012

Kolor w abstrakcji

KOLOR W ABSTRAKCJI

2012

Cyt.: „Malarstwo na podłożu bezgruntowym na jedwabiu czy różni się czymś od tego wszystkiego co przychodzi na myśl kiedy wymawiamy słowo malarstwo? Malarstwo to malarstwo, to kolor, światło, przekaz treści tych rzeczywistych i tych ukrytych, zaledwie przeczuwanych .
Malarstwo Dory Hary to najkrócej : chwytanie światła jedwabiem. Światło będąc filarem widzenia jest materialnością koloru. Bez światła koloru nie ma. Jedwab z natury swojej jest szlachetną materią , ale bywa bardzo kapryśny. Jeżeli niewprawna ręka użyje go jako podłoża malarskiego zachowa każdą niepewność ruchu pędzla. Tutaj artystka działa pędzlem po mistrzowsku .”

Profesor sztuki Ewa Latkowska-Żychska, „Chwytanie światła jedwabiem”


Cyt.:„Abstrakcyjne malarstwo, tkanina unikatowa poprzez bogactwo kształtów i nasycenie kolorem oraz specyficzne oddziaływanie światłem, daje możliwość odbiorcy obcowania z inną wizją świata i jego przejawów, zachęcając jednocześnie do poszukiwania własnej interpretacji i oglądu świata i jego zdarzeń. Wzrasta rola odbiorcy. Obraz abstrakcyjny stwarza odbiorcy możliwość poszukiwania przeżyć oraz zróżnicowanych interpretacji, które wzbogacają jego przeżywanie Świata i jego zdarzeń. … . Artysta poprzez swoje dzieło sugeruje jedynie, dając wiele możliwości do poszukiwania sensu i tworzenia bogatszych interpretacji, których dokonuje odbiorca, zgodne ze swoim światem wewnętrznym. Podejście abstrakcyjne w dziełach Dory Hary zwiększa możliwości odbiorcy do tworzenia własnej wizji świata, lub pełniejszej interpretacji jego fragmentów. Zachęca do poszukiwania … .
Podróżując przez życie z Dorą Hara wielokrotnie byłem zaskakiwany jej sposobem widzenia i myślenia, który jest wsparty jej pamięcią fotograficzną a raczej filmową. Dora nawet prowadząc samochód potrafi dostrzec, wyróżniające pejzaże, architekturę, fragmenty przyrody czy zdarzenia oraz przedstawić je, przechodząc jednocześnie na płaszczyznę abstrakcji w postaci opisywania określonych zestawów kolorów i kształtów, aby natychmiast nawiązać do podobnych zjawisk w Japonii, Chinach, Tunezji, Egiptu czy Meksyku. Często wzbogaca te relacje o aspekty kulturowe, historyczne czy społeczne różnych krajów. Podając swoje widzenia i spostrzeżenia, wiążąc je z historią sztuki, jako analogie do obrazów Matisse’a, Moneta, Dominika, Fangora czy innych wybitnych postaci sztuki. Widzenie pejzaży, architektury czy zjawisk kulturowych w inscenizacji abstrakcyjnej w postaci zestawów kolorów i kształtów towarzyszy Dorze Harze przez życie.

Profesor dr hab. Jan D. Antoszkiewicz, „ Rola abstrakcji w prowokowaniu zmian w działaniach artystycznych Dory Hary”

Zdarzenie niemożliwe

ZDARZENIE NIEMOŻLIWE

2013

Cyt. :” Pragnienie zapisania silnie odczuwanej zmysłowości i różnorodności pojawiania się piękna w świecie ponadto potrzeba zanotowania nastrojów, prawdy codziennych przeżyć Dora Hara najlepiej ujawniła w malowanym przez nią od kilku lat cyklu „Hara 3333”. Kaligraficzny i bardziej realistyczny styl wcześniejszych kompozycji ustępuje pod naporem decyzji o wyrażaniu esencji świata poprzez manifestację pól energetycznych i czystą radość koloru, ujętego w kuliste sekwencje.
Te wielobarwne kompozycje, w których cechą powtarzalną jest motyw multiplikowanych w różnych układach kół, kul i okręgów zawierają nieskończenie wiele tematów. Począwszy od zmysłowych obserwacji zjawisk pogodowych, poprzez syntetyczne definicje żywiołów, obserwację powidoków świetlnych, martwe-żywe natury …, poprzez symboliczne kompozycje oddające hołd Słońcu-źródłu energii w naszym kosmosie. Są też nostalgiczne nokturny, przejmujące szczerością zapisy stanów psychicznych i rozbrajające „erotyki”. Wszystko to wyraża Dora Hara używając zdawałoby się bardzo skromnego języka form, ograniczonego zasadniczo do transparentnego malowania multiplikowanych w różnych rytmach, nasyconych wyrafinowanym kolorem kompozycjach z kół. Założeniem artystki jest „oswojenie przestrzeni świata poprzez uniwersalny język abstrakcji”, referującej w prosty sposób nieskończoną złożoność świata i to zarówno tego zewnętrznego jak i wewnętrznego. Idealne malowanie koła (bez używania dodatkowych przyrządów) jest dla niej rodzajem mantrowania, czynnością nieomal sakralną, własnym sposobem na osiąganie równowagi i siły, indywidualnym dążeniem do doskonałości.”

Krytyk sztuki Jolanta Ciesielska, artykuł. pt. „Skowronki” 2013

Konfrontacja malarskich warsztatów

abstraction / portrait - Konfrontacja malarskich warsztatów

2014

Cyt. :”… Barwy i światło orzekają o morfologii mojej twórczości. … koła stały się głównym motywem, na bazie którego buduję barwne poematy malarstwa abstrakcyjnego. Odnaleźć w nich można również obrazy powidoków, które ukryte są pod naszymi powiekami.
W malarstwie nie naśladuję natury, lecz tworzę odrębny byt - tożsamość malarską, która w zależności od miejsca ekspozycji, pory roku, dnia, nastroju, pogody, aury, oświetlenia, miejsca, przybiera jedyną, niepowtarzalną formę pamięci pejzażu.
Abstrakcja to jest dla mnie uwalnianie umysłu od materii świta codziennego, uwalnianie od obrazów przywiązujących nas do przedmiotu, miejsca i czasu. Abstrakcja, która wyprowadza duszę w przestrzenie zarówno tę dosłownie rozumianą, a jeszcze bardziej w duchową i intelektualną. Obcowanie z abstrakcją może otworzyć wrota do silnych doznań przestrzeni wewnętrznej czego życzę odbiorcom mojego malarstwa. Wyodrębnione z wielu innych znaków koło, w duecie z wysublimowanymi relacjami barwnymi, ustanawiają niewyczerpalną, pełną radości przestrzeń malarską. Koła pulsują, przepływają, oświetlają, rozpływają, zagęszczają, hałasują, wyciszają, przebiegają, przepływają przez wiele artefaktów, tworząc żywe pejzaże naszej pamięci, stając się unaocznieniem niewidzialnego i nieznanego. W dość niespodziewany sposób oswojone koło pojawia się również w portrecie, by podkreślić napięcia emocjonalne w obrazie. Na wystawie konfrontuję dwa odmienne języki obrazowania i dwie skrajnie różne techniki- malarstwa wodnego na jedwabiu i malarstwa olejnego … .”

Dora Hara „Konfrontacja malarskich warsztatów”

Skowronki

SKOWRONKI

2013

Cyt. :”Specyficzny charakter podłoża – miękkiej, zmysłowej, zwiewnej materii jakim jest jedwab naturalny skłonił artystkę do licznych eksperymentów związanych z tą materią. Z barwnych fragmentów dartego jedwabiu tworzyła ekspresyjne obiekty, innym razem wychodząc w przestrzeń miasta konfrontowała utrwalany na płótnie pejzaż z zastaną architekturą, wieszając obrazy jak sztandary albo parawany. Malowane przez nią tkaniny służyły też jako partytura a jednocześnie element scenograficzny dla aktorów japońskiego teatru tańca . Kiedy indziej zaś artystka tworzyła wielometrowe kompozycje malarskie w pięknym krajobrazie, mieszając je z naturalnymi strukturami – piaskiem tunezyjskiej pustyni, falami Adriatyku czy przybrzeżnymi skałami. To wszystko świadczy o jej rozbudowanej wyobraźni przestrzennej, przezwyciężeniu ograniczeń, jakie występują w przypadku tradycyjnego malarstwa napiętego na blejtram, wszechstronnym wykorzystaniu materii malarskiej, jako elementu żywo kształtującego przestrzeń poza murami galerii. Ten innowacyjny sposób traktowania malarstwa, którego kontekst pojawiania się buduje dodatkowe znaczenia, przesuwa uwagę widza z autotelicznej przestrzeni samego obrazu w interakcyjną relację z otaczającą go przestrzenią. Artystka tym samym docierając swym przekazem do przypadkowych obserwatorów tych dyskretnych performance poszerza obszar sztuki wplatając jej energię w energię otaczającego ją świata. Syntetyczny, przetworzony przez abstrakcyjny język sztuki obraz różnych jej aspektów niejako powraca do niej ponownie, by nabrać mocy konkretu, wskazując tym samym na holistyczne dążenie Dory Hary do budowania duchowo-materialnej równowagi świata.”

Krytyk sztuki Jolanta Ciesielska, artykuł. pt. „Skowronki” 2013

Habilitacja

PUBLIKACJE I WYSTAWY

2013

Autoreferat

Autoreferat

2013

publikacje ZBIOROWE

Entropia

SKOWRONKI

2013

„Skowronki”, folder 8 stron, Gdynia, Muzeum Miasta Gdyni, wystawa towarzyszące 14te Międzynarodowe Triennale Tkaniny Łódź/The International Triennial of Taestry Łódź, PolskaKolor w abstrakcji

41. BIENNALE MALARSTWA "BIELSKA JESIEŃ 2013"

2013

Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała
ISBN 978-83-87984-81-6
Zdarzenie niemożliwe

NIE-WIDOKI - O PEJZAŻU WSPÓŁCZEŚNIE

2014


8. Wystawa kuratorska "Bielska Jesieni"
3 października - 16 listopada 2014 Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała
ISBN 978-83-87984-83-0

Konfrontacja malarskich warsztatów

VII MIĘDZYNARODOWE BIENNALE MALARSTWA I TKANINY UNIKATOWEJ

2013

Skowronki

VI MIĘDZYNARODOWE BIENNALE MALARSTWA I TKANINY UNIKATOWEJ

2011

„Powietrze” str. 80, 6th Międzynarodowego Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej BARWY i FAKTURY, Gdynia 2011, Muzeum Miasta Gdyni wyd. Stowarzyszenie Artystów Wybrzeża ERA ART oraz Muzeum Miasta Gdyni Katalog


Habilitacja

X Międzynarodowy Konkurs Graficzny na Exlibris - Gliwice 2014

2014

ISBN 978-83-923132-6-7
Wyd. Miejska Biblioteka Publiczna
Autoreferat

Noc Muzeów - Gdynia

2013

oraz Nocy Muzeów, Gdynia 2013


Autoreferat

Noc Muzeów - Gdynia

2013

„Skowronki”, folder 8 stron, Gdynia, Muzeum Miasta Gdyni, wystawa towarzyszące 14te Międzynarodowe Triennale Tkaniny Łódź/The International Triennial of Taestry Łódź, Polska


Autoreferat

Zdzarzenie Niemożliwe

2013

„Zdarzenie niemożliwe” Błony: malarstwo na jedwabiu, BWA Skierniewice, folder Wystawa towarzysząca 14te Międzynarodowe Triennale Tkaniny/14th The International Triennial of Tapestry Łódź 2013, Skierniewice
Autoreferat

Miedzynarodowe Triennale Tkaniny - Łódź

2013

„14te Międzynarodowe Triennale Tkaniny”, wyd. Centralne Muzeum Włókiennictwa Łódź Poland/ 14 the International Triennial of Taestry, objętość 279 stron, Łódź 2013 Katalog ISBN 978-83-60146-38-5


Autoreferat

Photosynthesis - Experiment?

2013

„Photosynthesis - Experiment?” 215x100x70cm (wystawa 29ciu prac wyselekcjonowanych z 6-ciu edycji Biennale WTA) Coleccion World Textil Art Travesias Textiles, Arte Textil Contemoporineo. Casa de la Cultura de Maldonado, Urugwaj


Autoreferat

Sztuka Włókna

2013

„3x3 koła” (2011) 140x400cm wystawa „Sztuka Włókna 2013” Galeria DAP1 oraz Galeria 3678 Organizator Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków. Wystawa w ramach 14th The International Triennial of Tapestry Łódź 2013, Warszawa


Autoreferat

Fall in love with art

2013

“Look at the Sun” 300x420 cm, wystawa „Zakochaj się w sztuce”, Galeria Sztuki Fort Sokolnickiego, Warszawa


Autoreferat

Entropia Abstrakcji

2012

„Entropia abstrakcji” Błony: malarstwo na jedwabiu Katalog, Galeria u Jezuitów pod patronatem Związku Polskich Artystów Plastyków, Poznań


Autoreferat

Art implant

2012

ArtIMPLANTSpołeczny - międzynarodowa konferencja oraz wystawy: koncepcja artystyczna, dyrektor programowy, kurator Partnerzy & MEDIATIONS BIENNALE Poznań 2012 & Mixed Media Art Communications, Fukushima (Japonia) & World Textile Art, Miami, (USA) & Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa & Galeria „Propaganda”, Warszawa


Autoreferat

TIQE 2012

2012

“Water1” str. 84, TIQE12 Taiwan International Quilt Exhibition 2012, Taiwan Art Quilt Society 2012”Water 2” str. 85, TIQE12 Taiwan International Quilt Exhibition 2012, Taiwan Art Quilt Society 2012 “Water 3” str. 86, TIQE12 Taiwan International Quilt Exhibition 2012, Taiwan Art Quilt Society Katalog ISBN 978-986-85161-3-7Autoreferat

V Międzynarodowy Konkurs Rysunku - Wrocław

2012

“Układ 1” str. 68, V Międzynarodowy Konkurs Rysunku/ The 5th International Drawing Competition, Wrocław Katalog ISBN 978-83-60520-833


Autoreferat

VII Biennale miniatury - Częstochowa

2012

„M.D. mini” rysunek 10x10cm (strony nienumerowane), 7me Międzynarodowe Biennale Miniatury Częstochowa, wyd. Gauder Mater Ośrodek Promocji Kultury Katalog ISBN 978-83-62485-81-9


Autoreferat

40. BIENNALE MALARSTWA
"BIELSKA JESIEŃ 2011"

2011

Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała
ISBN 978-83-87984-71-7
Autoreferat

VIII Biennale Współczesnej tkaniny

2011

Bytom
Autoreferat

Warszawski Salon Małych Form Tkackich - 2011

2011

”Czas” 20x20x20cm, Warszawski Salon Małych Form Tkackich, Galeria 022 OWZPAP, Warszawa
Autoreferat

VI Międzynarodowe Biennale Tkaniny Artystycznej

2011

"Trzy Gracje Rubensa"
Autoreferat

Salon Małych Form w Tkaninie Artystycznej

2011

“Happy Blood Cell” str. 50, Biennale WTA, Salon Małych Form w Tkaninie Artystycznej /The Salon for Small Format Textile Art, 6th International Bienal de Arte Textil Contemporaneo, Aire Xalapa 2011, wyd. World Textile Art Organization, Universidad Veracruzana i Secretaria de Tourismo y Cultura, Veracruz, Mexico Katalog 4640 N.W. 93 Doral Court Doral 33178
Autoreferat

Tkanina jako graficzne medium współczesnej sztuki stosowane w zewmętrznych przestrzeniach

2011

Mmiędzynarodowa konferencja, Xalapa, Mexico: Dora Hara „Tkanina jako graficzne medium współczesnej sztuki stosowane w zewmętrznych przestrzeniach” Fabric as a Graphic Medium Used within the Spaces of Contemporary Art In External Areas”, Congreso Internacional “Consideraciones Entre El Textil Y la Sociedad una Recapitulacion” Universidad Veracruzana, of the Instituto de Artes Plasticas“ Museo de Antropologia de Xalapa, Veracruz, Mexico

Autoreferat

De la Huelga General a las concentraciones del 15M

2011

Maria Martinez Iglesias ”De la Huelga General a las concentraciones del 15M’’Str.39-44, Reprodukacja „Ruben’s The Three Graces” str.44, La Palabra y el hombre. Revista de la Universidad Veracruzana Nr 18 Otono 2011 ISSN 01855727
Autoreferat

Salon Obiekt w Tkaninie Artystycznej

2011

„Ruben’s The Three Graces” str. 92, Biennale WTA, Salon Obiekt w Tkaninie Artystycznej/The Salon for Textile Art Object 6th International Bienal de Arte Textil Contemporaneo, Aire Xalapa 2011, wyd. World Textile Art Organization, Universidad Veracruzana and Secretaria de Tourismo y Cultura, Veracruz, Mexico 2011 Katalog 4640 N.W. 93 Doral Court Doral 33178
Autoreferat

PUNKTY WIDZENIA

2012

Prace z cyklu „Hara 3333” 180x130cm, „PUNKTY WIDZENIA” wystawa wykładowców kierunku Grafika SAN, Galeria 87 Urzędu Miasta Łodzi
Autoreferat

VI Międzynarodowe Biennale Tkaniny Artystycznej

2010

“The Creative space” str. 49,VI Międzynarodowe Biennale Tkaniny Artystycznej/6th International Fiber Art Biennale, Contemporary International Fiber Art “NEW VISION from Lausanne to Beijing” Hanan Muzeum, Zhengzhou, Chiny

Autoreferat

Mix Medi Art Comunicatio

2010

Festival in Fukushima & Tokyo


Autoreferat

ArTown Fukushima

2010
Autoreferat

Mix Medi Art Comunicatio Festival

2010

„A breath of Silence” Performance Kooperacja taniec Butoh z obrazem 280x280cm, Tancerze: Akihiro Hirano, Jun Makime, Yumoi TagareAutoreferat

Azizu Art Collage

2011

“The bride, impossible to forget”, taniec w tkaninie jedwabnej Tokuda Butoh Dance, tancerze: Gun Tokuda, Isako Wakao, muzyka Kouta Nakazato, JaponiaAutoreferat

„The covers of the memory”

2010

Un Giorno Di Felicita, XX Mostra Internazionale d’Arte Contemporanea
Miniartextilcomo Arte&Arte, Como, Włochy
Katalog wystawy ISBN 978-88-6067-106-9